• Anam yorağan küyünde bolmayım, qatınım yorağan küyünde bolayım. (2006 клт)

    Anamın dilediği gibi olmayayım, karımın dilediği gibi olayım.