• Anası yürüşlü busa, qızı yorğa bolur. (2006 клт)

    Anası yürüyüşlü (yani canlı, hareketli, hamarat) olursa, kızı yorga olur.

    Anası yorğa bolsa, qızı yürüşlü bolur. (AKA-46, NEM-7, ÇOB-53)

    Anası yorga olursa, kızı yürüyüşlü (yani canlı, hareketli, hamarat) olur.