• Anasın yılatğan avletden avlet bolmas. (2006 клт)

    Anasını ağlatan evlâttan evlât olmaz.