• Anasına oşar balası, ekmegine oşar qalaçı. (2006 клт)

    Anasına benzer yavrusu, ekmeğine benzer çöreği.