• Anasına qarap qızın al, aşına qarap tuzun sal. (2006 клт)

    Anasına bakıp kızını al, aşına bakıp tuzunu sal.

    Anasına baq, qızın al; darayına baq, bezin al. (AKA-47, NEM-18, 19)

    Anasına bakıp kızını al, ipeğine bak, bezini al.

    (TT. aynı. Anasına bak, kızını al; tarağına/kenarına/astarına bak, bezini al.)