• Aq qollar gişini terine tazalanır. (2006 клт)

    Beyaz eller insanın teriyle temizlenir.