• Aqsaq qarğa alda uçar. (2006 клт)

    Aksak karga önce uçar.