• Aqsaq qarğa butundan tüşer tuzaqğa. (2006 клт)

    Aksak karga ayağından düşer tuzağa.