• Arıq bolup bir tügü tüşgünçe, semiz bolup barı da tügü tüşgen qolay. (2006 клт)

    Zayıf olup bir tüyü düşeceğine semiz olup bütün tüyü düşmesi daha iyi.