• Araçısı tiziv busa, keli baş da erge barır. (2006 клт)

    Aracısı becerikli ise, kel baş da kocaya varır.