• Arba avğan soŋ yol görsetegenler köp bolur. (2006 клт)

    Araba devrildikten sonra yol gösterenler çok olur.

    (TT. aynı)

    Arba sınğan soŋ[^7] yol görsetegen köp bolur. (NEM-45)

    Araba kırıldıktan sonra yol gösterenler çok olur.