• Arekdegi dos-qardaşdan, yuvuqdağı avul-xonşu yaxşı. (2006 клт)

  Uzaktaki dost kardeşten yakın komşun yeğdir.

  Yıraqdağı qardaşdan yuvuqdağı xonşu yaxşı.

  Yakın komşun uzaktaki kardeşten yeğdir.

  (TT. aynı.)

  Yaxşı xonşu qardaşdan yaxşı.

  İyi komşu kardeşten iyi.