• Ari de, beri de sözüŋ bolsun, bağana qulaqda gözüŋ bolsun. (2006 клт)

    Öteye de beriye de sözün olsun, direk kulağında gözün olsun

    (TT. Yerin kulağı var.)