• Ariv azar, qılıq ozar. (2006 клт)

    Güzellik geçer, ahlâk kalır (harfiyen Güzellik bozulur, ahlâk gelişir).