• Ariv tağınar, erşi yağınar. (2006 клт)

    Güzel takınır, çirkin boya sürünür (süslenir).

    (TT. Güzel bürünür, çirkin görünür.)