• Arivlük qıznı yetti dınqın yaşırır. (2006 клт)

    Güzellik, kızın yedi kaprisini (veya nazını) gizler.