• Artından maqtağandan, betine ayıp etse yaxşı. (2006 клт)

    Arkasından övmekten yüzüne karşı suçlamak iyi.