• Artıq söz başğa zarallı. (2006 клт)

    Fazla söz başa zararlı.