• Artıq tuz aşğa zarallı. (2006 клт)

    Fazla tuz yemeğe zararlı.