• Asıllar tersden tutmas. (2006 клт)

    Asiller haksız iş yapmaz.