• Asılsız atğa minse, atasın da tanımas. (2006 клт)

    Asil olmayan ata binse babasını da tanımaz.

    (TT. Cahile kadılık vermişler evvela babasını asmış/kesmiş).