• Asa tayaq, üçünçü ayaq. (2006 клт)

    Asa, üçüncü ayaktır.