• Asil özden er sözü osallıqğa çıdamas. (2006 клт)

    Asil özden[^9] er, sözü zayıflığa (veya korkaklığa) sabretmez (dayanmaz).