• Asil adam etgen yaxşılığın betlemes. (2006 клт)

    Asil insan yaptığı iyiliği yüze vurmaz.