• Asilsizni altı atası it bolur. (2006 клт)

    Asil olmayanın (veya ahlâksızın) altı atası it olur.