• At alsaŋ, baş bulan töş al, qatın alsaŋ – qabaq bulan qaş al. (2006 клт)

    At alırsan başına ve göğsüne bak; kadın alırsan gözü ile kaşına bak.