• At avnasa tük qalar. (2006 клт)

    At ağnasa tüy kalır.

    At avnağan yerde tük qalır. (AKA-49, NEM-102)

    Atın ağnadığı yerde tüy kalır.

    (TT. Atın oynadığı yerde tüyü kalır.)