• At mingenniki, ögüz yekgenniki. (2006 клт)

    At binenin, öküz çifte (veya arabaya) koşanın.

    At mingenniki, ton giygenniki.

    At binenin, kürk, giyenin.

    (TT. At binenin, kılıç kuşananın.)