• Ata üyretgen oq eter, ana üyretgen ton eter. (2006 клт)

    Babanın öğrettiği (çocuk) ok yapar, ananın öğrettiği (çocuk) elbise yapar.