• Ata balası bolma, el balası bol. (2006 клт)

    Baba çocuğu olma, el çocuğu ol.