• Ata göŋü – balada, bala göŋü – havada. (2006 клт)

    bk. Ana göŋü balada, bala göŋü – havada.