• Ata malı mal bolmas, aya malı bolmasa. (2006 клт)

    Baba malı mal olmaz, el emeği olmasa.

    (TT. Ata malı mal olmaz, kendin kazanman gerek.)