• Ata qardaş – mal qardaş, ana qardaş – can qardaş. (2006 клт)

    Baba kardeşi, mal kardeşi; ana kardeşi, can kardeşi (veya Baba bir kardeş, mal kardeşi; ana bir kardeş, can kardeşi).