• Ata qardaş atdan tüş, ana qardaş törde oltur. (2006 клт)

    Baba kardeşi attan in, ana kardeşi baş köşede otur (veya Baba bir kardeşim, attan in; ana bir kardeşim, baş köşede otur.)