• Ata ullu öz töresin özü eter. (2006 клт)

    Baba büyük, kendi töresini kendisi yapar.

    Atalu öz töresin özü eter. (AKA-49)

    Beyler (veya soylular) kendi töresini kendileri yapar.

    Atolu[^13] öz töresin özü eter. (NEM-93)

    Beyler (veya soylular) kendi töresini kendileri yapar.