• Ataŋ bulan maqtanma, atıŋ bulan maqtan. (2006 клт)

    Baban ile övünme, adın ile (yani kendinle) övün.