• Ataŋdan artıq bil, tek artından yürü. (2006 клт)

    Babandan fazlasını bil, ama arkasından yürü.