• Ata-anağa sıy etmegen, sıydan tüşer. (2006 клт)

    Annesine babasına hürmet etmeyen hürmetten düşer.