• Atalardan qalıp at minmes, analardan qalıp ton giymes. (2006 клт)

    Babadan olmakla at binilmez, anadan olmakla kürk giyilmez.