• Atam öldü bir açuv, xayrat etdim eki açuv. (2006 клт)

    Babam öldü bir acı, hayır ettim (yani babamın yemeğini verdim) iki acı.