• Atam ölegenni bilgen busam, arpa çapelekge satar edim. (2006 клт)

    Babamın öleceğini bilseydim, arpa ekmeğine satardım.

    (TT. Babamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım.)

    Atım ölecegin bilgen busam, arpa etmekge satar edim. (AKA-49)

    Atımın öleceğini bilseydim, arpa ekmeğine satardım.