• Atası ölmek – Asxartavu avmaq. (2006 клт)

    Babası ölmek, Ashartavı[^12] yıkılmak.